Psykolog Joan Lesley
kan vi åpne et vindu til vekst

Home | Contact | CV | Private practice / Privatpraksis | Theory

Jeg har privatpraksis med noe ledig kapasitet.

Jeg jobber tre dager i uken - hele tirsdag, torsdag og fredag frem til kl.11.30.

I speak Norwegian and English fluently as my mother tongue is english and I have lived in Norway most of my adult life.

Jeg tilbyr:

en rose som symboliserer psykoterapi, den psykoterapeutiske samtalen

"Den gode samtalen":

Er du deprimert, har du angst, har du vaner og tanker du ønsker å endre på, ønsker du å arbeide med egenutvikling eller utvikle parforholdet, ønsker du å bli en bedre foreldre, opplever du en livskrise eller har du en vanskelig avgjørelse å ta?
Ta kontakt slik at vi kan finne ut om vi kan arbeide sammen mot ditt mål.

et maleri av et traumatisert barn som symboliserer traumereaksjoner og at barn har behov for foreldre som gir god omsorg og for barneverntjenesten

Jeg er spesielt opptatt av tre temaer:

1. Trauma reaksjoner og hvordan legger traumaet bak seg;
2. Omsorg -hvordan blir gode nok foreldre.
Jeg kan hjelpe deg undersøker hvordan dine erfaringer som barn påvirker deg som foreldre og jobber sammen med deg og ditt barn (dine barn) for å utvikle din omsorgsevne.
Jeg kan ta oppdaget fra deg alene eller i samarbeid med deg og Barnevernet.
3. Hvordan leve med en nevropsykologisk eller biopsykologisk lidelse.

et bildet av to småbarn er et barn leier et mindre barn som symbolisere samarbeidspartenere - barneverntjeneste og veiledning

En samarbeidspartner for dere som jobber med å hjelpe andre:

Ta kontakt for faglig veiledning, undervisning, utredninger, og foreldre-barn veiledning eller andre oppdrag du måtte ha.


Ring Joan Lesley, 92089837

(c) Joan Lesley, epost: joan@lesley.no, Org.nr. 992119411